Afgelasting ALV 7 april en provinciale damactiviteiten 2020-2021

Gepubliceerd: maandag 22 maart 2021

In verband met het nog steeds om zich heen grijpende coronavirus en de daaraan gekoppelde wetgeving, hebben wij tot nader bericht alle op de damkalender 2020-2021 vermelde provinciale damactiviteiten moeten staken. Ook de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) valt onder die beperkingen.

Dientengevolge kunnen/mogen wij de Algemene Leden Vergadering die gepland stond op woensdag 7 april 2021 dus ook niet organiseren.

Vanwege het ontbreken van activiteiten voorafgaande aan en na de vorige  (vanwege de coronamaatregelen al 6 maanden uitgestelde) ALV van 23 september 2020 en de verwachting, dat ook in het resterende deel van het lopende seizoen niets meer wordt georganiseerd, zijn wij van mening dat het geen toegevoegde waarde heeft om een vervangende datum voor deze vergadering te plannen.

Ervan uitgaande dat na de aanstaande zomervakantie de wereld weer wat zal normaliseren en we weer (beperkt?) activiteiten mogen organiseren hopen wij in het voorjaar van 2022  de volgende ALV te houden.
Als de situatie dan inderdaad  weer “normaal” is willen wij tijdens die vergadering naast de bespreking van de  gebruikelijke agendapunten, ook een aantal jubilarissen in het zonnetje zetten.

Als we nieuws te melden hebben hoort u van ons!

 

Secretaris

A.C. van Dijk
Blaasbalgstraat 66
1544 CX Zaandijk
tel. 075-6216588
email: aart.vandijk@upcmail.nl

Coörd. Teamwedstrijden

C. Verdel
Van Moerkerkenstraat 39
2025 MR Haarlem
tel. 023-5492034
email: verdel.nel431@gmail.com