Vergaderschema 2021-2022

Gepubliceerd: zondag 09 april 2017

Het bestuur van de PNHDB vergadert in het damseizoen 2021-2022 op:

8 september 2021

27 oktober 2021

24 november 2021

12 januari 2022

16 februari  2022

23 maart 2022

6 april 2022 Algemene Ledenvergadering

11 mei 2022

Als u iets in wilt brengen voor een bestuursvergadering dan kunt u dit uiterlijk een week voor de vergadering schriftelijk of per e-mail kenbaar maken bij de secretaris.

 

 

Secretaris

A.C. van Dijk
Blaasbalgstraat 66
1544 CX Zaandijk
tel. 075-6216588
email: aart.vandijk@upcmail.nl

Coörd. Teamwedstrijden

C. Verdel
Van Moerkerkenstraat 39
2025 MR Haarlem
tel. 023-5492034
email: verdel.nel431@gmail.com